PMT Ejendomme ApS

Administration og udlejning af erhvervsejendomme

Administration and letting of Commercial Property

Pmt Ejendomme ApS er et dansk privatejet aktieselskab.
Selskabet blev dannet i 2007 og købte aktionærernes privatejede

erhvervsejendomme siden 1983.
I 2013 solgte PMT Ejendomme ApS alle dets materielle aktiver og grundlagde

PHMTUK Ltd, hvorigennem det hovedsagligt vil investere i engelske erhvervsejendomme

og varetage administrationen deraf.

 

PMT Ejendomme ApS is a Danish privately owned limited company.

The company was formed in 2007 and purchased it's shareholders privately owned

Commercial Properties since 1983.

In 2013 PMT Ejendomme ApS sold all it's tangible assets and founded

PHMTUK Ltd. through which it will mainly invest in UK Commercial Property

and undertake the administration thereof.

 

Registered Address: PMT Ejendomme ApS, Ved Vesterport 6, 2nd Floor, 1612 Copenhagen V

Danish CVR no. 30275373